Grzybowo

Grzybowo to niewielka wieś licząca ok. 150 mieszkańców, położona 7 km na północny wschód od Wrześni, w węźle lokalnych dróg m. in. z Wrześni do Witkowa, w płaskim bezleśnym terenie Równiny Wrzesińskiej. Leży nad niewielkim strumieniem Strugą, dopływem Warty, zwaną też Strugą Niechanowską i Rudak (zapewne od wydobywanej w przeszłości w sąsiedztwie rudy darniowej).

Rozpoczęte w 1990 r. badania archeologiczne olbrzymiego grodziska, „odkrycie” kopii świątyni św. Feliksa i Adaukata, sprawiły, że o „Grzybowie zaczęto mówić”. Dziś można stwierdzić, że Grzybowo z jego zabytkami jest największym odkryciem krajoznawczym ostatnich lat w Wielkopolsce, znaczącym też w skali krajowej.

Główną atrakcją Grzybowa stanowi grodzisko – dawny gród wczesnośredniowieczny, ciekawymi obiektami są też kopia wczesnoromańskiej świątyni św. Feliksa i Adaukta na Wawelu w Krakowie, drewniany kościół w XVIII w., dwór z XIX w. i stojąca przed nim kopia figury legendarnego Światowida.

Tekst: Włodzimierz Łęcki.

Dodaj komentarz